Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 471

Τίτλος Μαθήματος:

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ειδικότερη ανάλυση της διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς και των ενδίκων μέσων.