Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 361

Τίτλος Μαθήματος:

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ειδικότερη ανάλυση της ποινικής προδικασίας.