Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 353

Τίτλος Μαθήματος:

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριων σε βασικές έννοιες, θεματικές και αρχές του ποινικού δικονομικού δικαίου και η εξοικείωση με τα διάφορα ποινικοδικονομικά συστήματα.