Ποινικό Δίκαιο και Ποινική δικονομία

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 601

Τίτλος Μαθήματος:

Ποινικό Δίκαιο και Ποινική δικονομία

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το  μάθημα  αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία όπως εφαρμόζονται στην Κύπρο, γνωρίζοντας τις πηγές του   ώστε να  καταστούν  ικανοί να διακρίνουν τις βασικές αρχές στα πλαίσια του αγγλοσαξονικού δικαιϊκού συστήματος  σε συνάρτηση με τα συναφή δεδομένα του κυπριακού συστήματος. 

Πέραν τούτου, μέσω των διαλέξεων  παρατίθενται  οι  οικείες θεωρίες και οι ποινικές διατάξεις ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτός και  κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος  της ποινικής δικαιοσύνης.  Συζητείται δηλ  πως οι θεωρίες ενσωματώνονται  και  συστηματοποιούνται στο  κυπριακό ποινικό σύστημα. Κεντρικά στοιχεία στο όλο πλέγμα είναι  το  έγκλημα και η ποινή  καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από το σύστημα.

Παράλληλα, μελετώνται σε έκταση και βάθος  εγκλήματα κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της γενετήσιας ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, της τιμής και της υπόληψης. Ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, βιασμός, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση.