Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ (Ειδικό Μέρος)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 352

Τίτλος Μαθήματος:

Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ (Ειδικό Μέρος)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι, πέραν της γνωριμίας του φοιτητή με τα κατ’ ιδίαν εγκλήματα, να μπορέσει να εφαρμόσει τις γνώσεις του από το Γενικό Μέρος του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, τις οποίες απέκτησε τα δύο προηγούμενα εξάμηνα, πάνω στη θεματική των εγκλημάτων κατά της ζωής και της υγείας. Πλην της θεωρητικής διδασκαλίας, επιχειρείται μία γνωριμία του φοιτητή με τις σημαντικότερες αποφάσεις της νομολογίας, τόσο του Αρείου Πάγου, όσο και των δικαστηρίων της ουσίας μέσα από τις παραδόσεις του μαθήματος.