Οικογενειακό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 124

Τίτλος Μαθήματος:

Οικογενειακό Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της οικογένειας, του γάμου, των εναλλακτικών μορφών συμβίωσης, της συγγένειας και των εννόμων συνεπειών της.