Μεθοδολογία του Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 114

Τίτλος Μαθήματος:

Μεθοδολογία του Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μεθοδολογία του δικαίου ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν αυτοτελώς ένα νόμο με ασαφές περιεχόμενο και να αντιλαμβάνονται ορθά το αληθές νόημά του.