Κοινωνιολογία του Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 504

Τίτλος Μαθήματος:

Κοινωνιολογία του Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες και ερευνητικές μεθόδους που προέρχονται από την κοινωνιολογία για να εξετάσει πώς το δίκαιο διαμορφώνεται μέσα από κοινωνικές σχέσεις και αντίστροφα.