Κληρονομικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 351

Τίτλος Μαθήματος:

Κληρονομικό Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Να γίνει συστηματική ανάλυση των θεσμών του κληρονομικού δικαίου κατά τρόπον απλό, κατανοητό και μεθοδικό.

Να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις του κληρονομικού δικαίου και τις τροποποιήσεις των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου.

Να προσφέρει στους φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά κατά την επίλυση του πρακτικού θέματος τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τις διαλέξεις.

Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη νομολογία και να τους βοηθήσει να αντιληφθούν τη σημασία που έχουν οι διατάξεις του κληρονομικού δικαίου στην πράξη.