Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος:

PSY 115

Τίτλος Μαθήματος:

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές ιδέες και θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας, η οποία αποσκοπεί στην γνωριμία των φοιτητών/τριών με κοινωνικούς, ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στα πλαίσια των κοινωνικών ομάδων.