Φορολογικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 474

Τίτλος Μαθήματος:

Φορολογικό Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει  στο να αποκτήσουν οι διδασκόμενοι εμπεριστατωμένη γνώση του ελληνικού φορολογικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πράξης έτσι ώστε να προετοιμαστούν  για να γίνουν νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι διδασκόμενοι θα ασχοληθούν τόσο με πρακτικά ζητήματα  (λ.χ. φορολογικές δηλώσεις) όσο και με ζητήματα φορολογικών ελέγχων και τον τρόπο νομικής αντιμετώπισης τους. Βασικό εργαλείο της διδασκαλίας  θα είναι η χρήση και η και μελέτη της νομολογίας καθώς και της διοικητικής πρακτικής (εγκύκλιες οδηγίες των αρχών).