Φιλοσοφία του Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 503

Τίτλος Μαθήματος:

Φιλοσοφία του Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στη φιλοσοφία του δικαίου.