Εργατικό Δίκαιο ΙΙ (Ατομικό Εργατικό Δίκαιο)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 364

Τίτλος Μαθήματος:

Εργατικό Δίκαιο ΙΙ (Ατομικό Εργατικό Δίκαιο)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος του εργατικού δικαίου ΙΙ, είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα θέματα και τις βασικές έννοιες του ατομικού εργατικού δικαίου.