Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 230

Τίτλος Μαθήματος:

Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια και τη φύση των ενοχικών σχέσεων καθώς και με ζητήματα της καθημερινότητας και με προβληματισμούς που απορρέουν από τη σχέση δανειστή και οφειλέτη.