Εμπράγματο Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 231

Τίτλος Μαθήματος:

Εμπράγματο Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει στον φοιτητή τα αναγκαία εφόδια για την κατανόηση και επιτυχή αντιμετώπιση ζητημάτων εμπράγματου δικαίου με έμφαση στο δίκαιο των ακινήτων. Μετά από μια εισαγωγή, που εστιάζει στο δίπολο ενοχικό-εμπράγματο δικαίωμα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές και τις βασικές έννοιες του εμπράγματου δικαίου, αρχικά εστιάζοντας στα κινητά και ακολούθως στα ακίνητα. Στο τέλος, μελετώνται ζητήματα της εμπράγματης ασφάλειας.