Δικηγορία, Δεοντολογία και Πρακτική

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 608

Τίτλος Μαθήματος:

Δικηγορία, Δεοντολογία και Πρακτική

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών  με τους κανόνες άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος  στην Κύπρο.  Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται  σε έκταση και βάθος   τα  δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις των δικηγόρων σύμφωνα με  ισχύουσα σχετική βασική νομοθεσία και την αντίστοιχη νομολογία.

Παράλληλα, διατυπώνονται  τρόποι  ορθής σύνταξης νομικών και αναλύονται  νομικά  κείμενα αποβλέποντας στην ορθή  προετοιμασία και παρουσίαση των υποθέσεων στο Δικαστήριο.  πτύσσεται κριτική προσέγγιση του δικοινοτικού χαρακτήρα του Συντάγματος, των βασικών διατάξεων, της διάκρισης των τριών εξουσιών, της εξουσίας των ανεξάρτητων αξιωματούχων.