Δίκαιο της Αποδείξεως

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 604

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο της Αποδείξεως

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το  μάθημα  αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με το  κυπριακό   με  τους βασικούς κανόνες της απόδειξης στις ποινικές υποθέσεις. Δίνεται βαρύτητα στην ανάλυση,   ποινικών υποθέσεων που είναι, εν πολλοίς περίπλοκες, ώστε να εντοπιστούν και να αποδειχθούν τα    ζωτικής σημασίας  ζητήματα προς απόδειξη και  κατά συνέπεια να τύχουν εφαρμογής οι συνάδοντες κανόνες απόδειξης.    Στο μάθημα θα αναλυθούν υποθέσεις από την δικαστική πρακτική και θα συζητηθούν αναλυτικά θέματα που αφορούν τόσο την συλλογή στοιχείων απαραίτητων για την κατηγορούσα αρχή.  Μεταξύ άλλων, σκοπός του μαθήματος είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση των φοιτητών σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν, επιτυχώς,  σοβαρά ζητήματα για το δίκαιο της απόδειξης, στην αίθουσα του δικαστηρίου σε σχέση με τη αποδοχή και αξιολόγηση μαρτυρίας και άλλα συναφή.