Δίκαιο Περιβάλλοντος

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 507

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο Περιβάλλοντος

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως σκοπό ο διδασκόμενος να αποκτήσει συστηματικές  γνώσεις για το έννομο αγαθό του περιβάλλοντος και την επείγουσα ανάγκη επαρκούς προστασίας του. Το περιβάλλον συσχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξη και εξετάζεται στις διάφορες εκδοχές του (πολιτιστικό, ενεργειακό, υδάτινο). Παρουσιάζεται όλο το πλαίσιο έννομη προστασίας του τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές-ενωσιακό επίπεδο καθώς και οι μορφές ευθύνης (αστική -ποινική) που προκαλείται από την προσβολή του.