Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 480

Τίτλος Μαθήματος:

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των ειδικών διαδικασιών, των ασφαλιστικών μέτρων και της εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς και του ειδικού μέρους της αναγκαστικής εκτελέσεως. Ερευνώνται ειδικότερα τα επιμέρους ζητήματα της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών (οικογενειακές, μισθωτικές, εργατικές, διαταγή πληρωμής κ.λ.π.). Διδάσκεται τόσο το γενικό μέρος της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων όσον και τα επιμέρους επώνυμα ασφαλιστικά μέτρα. Διδάσκεται επίσης η εκούσια δικαιοδοσία, ιδίως κατ’ αντιπαραβολή προς τις ρυθμίσεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και εξετάζονται οι κατ’ εξοχήν γνήσιες υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας. Διακρίνονται δε οι σχετικές υποθέσεις σε γνήσιες και μη γνήσιες υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας. Τέλος, διδάσκεται το αντικείμενο του ειδικού μέρους της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπου ερευνώνται οι ρυθμίσεις που διέπουν την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων.