Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 470

Τίτλος Μαθήματος:

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη φιλοσοφία που διέπει τα ένδικα μέσα και τις αντίστοιχες δίκες, κάτι που ενισχύεται με την ταυτόχρονη συγκριτική αναφορά στην διδαχθείσα ήδη πρωτοβάθμια δίκη.