Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 360

Τίτλος Μαθήματος:

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές    έννοιες, θεματικές και επιστημολογικές εξελίξεις του αστικού δικονομικού δικαίου. Αυτό έχει ως απώτερο στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αντιληφθούν τη σημασία του εν λόγω επιστημονικού πεδίου ως εφαρμοσμένου ουσιαστικού δικαίου στη δικαστηριακή πρακτική.