Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 483

Τίτλος Μαθήματος:

Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στους κλάδους του εμπορικού δικαίου και στη σύνδεσή τους με άλλους κλάδους του δικαίου καθώς και η επαναληπτική διδασκαλία των ζητημάτων, που διδάχθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα οι φοιτητές. Επιλέγονται πρακτικά θέματα από το σύνολο των κλάδων του εμπορικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι μέσω της συνθετικής αξιοποίησης της νομικής γνώσης να ευαισθητοποιήσει τον φοιτητή όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του εμπορικού δικαίου.