Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κωδικός Μαθήματος:

IEN 605

Τίτλος Μαθήματος:

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Απώτερος στόχος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές και να εμβαθύνουν στο  πως επαγγελματικά να αξιολογούν διαδικτυακά μοντέλα μάρκετινγκ, τα στοιχεία τους και στρατηγικές και οικονομικές διαμορφώσεις. Ειδικότερα στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές πως να αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών προσπαθειών Μάρκετινγκ και πως  υπεύθυνα και επαγγελματικά να αναλαμβάνουν τέτοιες προσπάθειες.