Ψηφιακές Επιχειρήσεις

Κωδικός μαθήματος:

IEN-604

Τίτλος μαθήματος:

Ψηφιακές Επιχειρήσεις

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Η εμφάνιση της ψηφιακής οικονομίας έχει ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέους τρόπους ανταγωνισμού τόσο στους «παραδοσιακούς» όσο και στους νέους τομείς της οικονομίας. Πολλοί οργανισμοί γίνονται όλο και περισσότερο «ψηφιακοί», προκειμένου να αξιοποιήσουν ευκαιρίες από νέες τεχνολογικές καινοτομίες, μειώνοντας το κόστος, βελτιώνοντας την απόδοση και παρέχοντας νέες υπηρεσίες. Το μάθημα εμβαθύνει στην ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων, μελετά τις βασικές έννοιες και παρουσιάζει τις σχετικές τεχνολογίες καθώς και την στρατηγική της οργάνωσής τους. Οι φοιτητές αναπτύσσουν ένα στρατηγικό σχέδιο για μια «παραδοσιακή» επιχείρηση που θα μπορούσε να υιοθετήσει ψηφιακές τεχνολογίες και στρατηγικές και παρουσιάζουν το σχέδιο αυτό ως ένα δυνητικό επιχειρηματικό βήμα προς υλοποίηση. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον και σχεδιάζουν είτε να εργαστούν ως στελέχη σε ψηφιακές επιχειρήσεις είτε να δράσουν ως σύμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.