Χρηματοοικονομική Λογιστική I

Κωδικός μαθήματος:

ACF 211

Τίτλος μαθήματος:

Χρηματοοικονομική Λογιστική I

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα σύγχρονα θέματα και προβλήματα στην αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων, μέσα από το πλαίσιο αρχών και κανόνων των διεθνών προτύπων, να εμβαθύνουν στα σημαντικότερα πρακτικά θέματα της τήρησης λογιστικών βιβλίων.