Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι

Κωδικός μαθήματος:

ACF 315

Τίτλος μαθήματος:

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση συνδυάζοντας θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών να λαμβάνουν αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις καθώς και στην κατανόηση των βασικών εννοιών και κατηγοριών των αγορών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων. Ειδικό βάρος δίνεται στην αξιολόγηση των επενδύσεων τόσο σε συνθήκες βεβαιότητας όσο και σε ειδικές συνθήκες.