Φορολογία Ι

Κωδικός μαθήματος:

ACF 337

Τίτλος μαθήματος:

Φορολογία Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να παρέχει στους φοιτητές μια πρακτική κατανόηση των αρχών της φορολογίας των επιχειρήσεων κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία των φυσικών προσώπων και να επιτρέπει στους φοιτητές να σχολιάζουν τα στοιχεία που παράγονται από υπολογισμούς, να κατανοούν το σκεπτικό του υποκείμενου φορολογικού δικαίου και να παρέχουν βασικές φορολογικές συμβουλές στους φορολογούμενους.