Συμβουλευτική Ομάδων

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-124

Τίτλος Μαθήματος:

Συμβουλευτική Ομάδων

ECTS:

8

Στόχοι Μαθήματος

Η παροχή προς τους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, έτσι ώστε να αποκτήσουν:

  • Εξοικείωση με της βασικές πτυχές της έννοιας συμβουλευτική σε ομάδες
  • Εξοικείωση με στοιχεία που απευθύνονται στη δυναμική της ομάδας, όπως οι διάφοροι τύποι των ομάδων συμβουλευτικής και η καταλληλότητα ή η αναγκαιότητα της εφαρμογής της στην απεξάρτηση
  • Κατανόηση και γνώση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων συγκρότησης ομάδας συμβουλευτικής ατόμων στο στάδιο της απεξάρτησης
  • Κατανόηση του ρόλου του θεραπευτή/συντονιστή της ομάδας συμβουλευτικής και του τρόπου δράσης της ομάδας αυτής
  • Κατανόηση των σταδίων αλλαγής και τροποποίησης της προσωπικότητας ή/και της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην ομάδα, καθώς και κατανόηση των αντιστάσεων στην αλλαγή