Στρατηγικό Μάνατζμεντ Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός μαθήματος:

GMA-607

Τίτλος μαθήματος:

Στρατηγικό Μάνατζμεντ Πληροφοριακών Συστημάτων

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Κατά την τελευταία δεκαετία παρακολουθήσαμε πως τεχνολογικές καινοτομίες έχουν θεμελιωδώς επαναπροσδιορίσει βιομηχανίες όπως τυχερών παιχνιδιών, μουσικής, μέσων επικοινωνίας, λιανικού εμπορίου και ασφαλειών. «Ψηφιακό» είναι πλέον θέμα στη ημερήσια διάταξη πολλών διοικητικών συμβουλίων, εκτελεστικών διευθυντών και των ομάδων διοίκησης των, αν και διαφέρουν στην αντιμετώπιση τους. Αναμφίβολα, η τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ) είναι από τις πιο αποδιοργανωτικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί οργανισμοί. Είναι έναντι αυτού του υποβάθρου που το μάθημα θεωρεί πως η ψηφιακή η το στρατηγικό Μάνατζμεντ των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας μπορεί να εισαχθεί και να διατηρηθεί. Η πρόθεση είναι παροχή ενός δομημένου πλαισίου και πρακτικής προσέγγισης , εκφρασμένου κυρίως στην γλώσσα των επιχειρήσεων και Μάνατζμεντ.