Στρατηγική Διοίκηση Μάρκετινγκ

Κωδικός μαθήματος:

BSM 438

Τίτλος μαθήματος:

Στρατηγική Διοίκηση Μάρκετινγκ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με το ρόλο και τη σημασία του μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού στην επιτυχή διαχείριση οργανισμών σε έναν μεταβαλλόμενο και δυναμικό κόσμο.