Πρόληψη των Εξαρτήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-123

Τίτλος Μαθήματος:

Πρόληψη των Εξαρτήσεων

ECTS:

8

Στόχοι Μαθήματος

Η παροχή προς τους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, έτσι ώστε να αποκτήσουν:

  • Εξοικείωση με τις βασικές πτυχές της έννοιας πρόληψης στις εξαρτήσεις
  • Εξοικείωση με στοιχεία προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας ατόμων που είναι επιρρεπή σε εξαρτήσεις
  • Κατανόηση της σημασίας της ενδυνάμωσης της προσωπικότητας και της σωστής διαπαιδαγώγησης, ως βασικά εφόδια για την πρόληψη
  • Κατανόηση των οικογενειακών, κοινωνικών και σχολικών παραμέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη
  • Κατανόηση των αλλαγών της συμπεριφοράς, ενηλίκων ή ανηλίκων, που μπορούν να συμβούν κατά την αρχή της εξάρτησης

Βασικές κατευθύνσεις σχετικά με το τι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν από τον ειδικό και από το περιβάλλον του χρήστη στην περίπτωση  που παρατηρηθούν αρχικές συμπεριφοράς χρήσης και εξάρτησης