Προηγμένη Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Κωδικός μαθήματος:

ACF 323

Τίτλος μαθήματος:

Προηγμένη Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να ενισχυθεί η κατανόηση των σύγχρονων ζητημάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ρύθμισης από μια διεθνή προοπτική.