Προηγμένη Εταιρική Χρηματοοικονομική

Κωδικός μαθήματος:

ACF 437

Τίτλος μαθήματος:

Προηγμένη Εταιρική Χρηματοοικονομική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να επικεντρωθούμε στη θεωρία της εταιρικής χρηματοδότησης και της εταιρικής χρηματοοικονομικής πολιτικής. Στόχος του είναι να παρέχει κατανόηση τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική άποψη ορισμένων από τα προβλήματα κεντρικής απόφασης της εταιρικής χρηματοδότησης: άντληση κεφαλαίων, αποφάσεις κεφαλαιακής διάρθρωσης, επιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ διαφόρων τύπων ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των ζητημάτων εταιρικής ιδιοκτησίας και διακυβέρνησης. Το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες σε πραγματικά σενάρια και να αναπτύξουν τις αναλυτικές δεξιότητές τους στην ανάλυση και συζήτηση περιπτωσιολογικών μελετών πραγματικών εταιρειών.