Προηγμένη Διοικητική Λογιστική I

Κωδικός μαθήματος:

ACF 434

Τίτλος μαθήματος:

Προηγμένη Διοικητική Λογιστική I

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να αναπτύξουν την ικανότητα των φοιτητών να εφαρμόζουν τεχνικές Διοικητικής Λογιστικής σε πιο σύνθετες και πρακτικές καταστάσεις και να επεκτείνουν το βάθος των γνώσεων που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ανασκόπηση ακαδημαϊκών άρθρων και παρουσιάσεων καθώς και λύση περιπτωσιολογικών μελετών για την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.