Προαγωγή Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-122

Τίτλος Μαθήματος:

Προαγωγή Υγείας

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να:

  • Παρέχει στους φοιτητές κριτική γνώση,   θεωρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική συμβολή στην προαγωγή της υγείας
  • Κατανοήσουν οι φοιτητές  τις επιδράσεις των κοινωνικών, ψυχολογικών και πολιτισμικών επιδράσεων στις συμπεριφορές υγείας
  • Γνωρίζουν  τις αρχές, μεθόδους και θεωρητικές προσεγγίσεις για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών μέσω αλλαγής της συμπεριφοράς.