Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Κωδικός μαθήματος:

CST 214

Τίτλος μαθήματος:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στα πληροφοριακά συστήματα. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των διαφορετικών τύπων πληροφοριακών συστημάτων, που χρησιμοποιούνται από μοντέρνους οργανισμούς για την υποστήριξη των επιχειρησιακών και στρατηγικών τους στόχων. Εξηγεί το πως οι εταιρίες μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που ενισχύει τους στρατηγικούς τους πόρους. Το  μάθημα εξετάζει, επίσης, απαραίτητες μεθόδους και διαδικασίες ούτως ώστε οι φοιτητές να μπορούν κατανοήσουν πως να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων.