Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Κωδικός μαθήματος:

BSM 230

Τίτλος μαθήματος:

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που περιβάλλουν τις σημερινές οργανώσεις στο εσωτερικό περιβάλλον τους και η ανάπτυξη διαγνωστικών ικανοτήτων. Οι φοιτητές πρέπει να μάθουν να αντιλαμβάνονται με κριτικό τρόπο τη συμβολή της συμπεριφοριστικής επιστήμης στη διοικητική διαδικασία από μια θεωρητική και λειτουργική προοπτική και να κατανοούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις επιχειρησιακές εργασίες και τις οργανωτικές σχέσεις