Οικονομική των Επιχειρήσεων I

Κωδικός μαθήματος:

BSM 210

Τίτλος μαθήματος:

Οικονομική των Επιχειρήσεων I

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εφαρμογή των μεθόδων οικονομικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.