Οικονομικά Ι

Κωδικός μαθήματος:

BSM 110

Τίτλος μαθήματος:

Οικονομικά Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή για να σας βοηθήσει ως φοιτητές σε πρώτο πρόσωπο για να είναι πιο οικείο, και να συνδυάζεται με άλλα μέρη του οδηγού στα βασικά ζητήματα που αναλύουν τα σύγχρονα Μικροοικονομικά. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη ζήτηση και προσφορά και την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και στην δομή της αγοράς, τις ανταγωνιστικές και τις άλλες αγορές.