Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 1

Κωδικός μαθήματος:

GMA-599

Τίτλος μαθήματος:

Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 1

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εφαρμογή των μεθόδων οικονομικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.