Μοντέλα Συμβουλευτικής στις Εξαρτήσεις

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-126

Τίτλος Μαθήματος:

Μοντέλα Συμβουλευτικής στις Εξαρτήσεις

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα κατεύθυνσης και εξετάζει τα σημαντικότερα σύγχρονα μοντέλα παρέμβασης στον τομέα της απεξάρτησης.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον σπουδαστή την ευκαιρία να κατανοήσει τρόπους με τους οποίους οι βασικές αρχές και δεξιότητες συμβουλευτικής  σχηματοποιούνται σε μοντέλα παρέμβασης. Θα παρουσιαστούν τα πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα συμβουλευτικής και σε μεγαλύτερη έκταση θα εξεταστούν τα πιο δημοφιλή στον τομέα της απεξάρτησης σύγχρονα μοντέλα. Θα εξεταστούν μοντέλα συμβουλευτικής που εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα των εξαρτήσεων, εξάρτηση σε παράνομες ουσίες, εξάρτηση σε νόμιμες ουσίες, εξάρτηση στον στοιχηματισμό, εξάρτηση στο διαδίκτυο και σε άλλες εξαρτήσεις οθόνης.

Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι: 

  • Να γίνει μια συνοπτική ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των μοντέλων συμβουλευτικής.
  • Να δοθεί μια σφαιρική αντίληψη για τα μοντέλα συμβουλευτικής.
  • Να συζητηθούν συναφείς με τη συμβουλευτική έννοιες και να εξεταστούν τα σημεία σύγκλισης και
  • απόκλισης μεταξύ συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.