Μηχανογραφημένη Λογιστική

Κωδικός μαθήματος:

CST 331

Τίτλος μαθήματος:

Μηχανογραφημένη Λογιστική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στη Μηχανογραφημένη Λογιστική συνδυάζοντας θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με το ακαδημαϊκό αντικείμενο των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και περιλαμβάνει έννοιες, εργαλεία και μεθοδολογίες που έχουν διαμορφωθεί στο γνωστικό πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων υπό το πρίσμα της λογιστικής