Μαθηματικά και Στατιστική I

Κωδικός μαθήματος:

CST 115

Τίτλος μαθήματος:

Μαθηματικά και Στατιστική I

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στα Μαθηματικά και Στατιστική Ι. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της στατιστικής και των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση της χρησιμότητας των στατιστικών και μαθηματικών μεθόδων καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται μαθηματικές δεξιότητες που απαιτούνται, αφήνοντας τα ίδια τα οικονομικά να μελετηθούν σε άλλο πλαίσιο.