Λογιστικός Έλεγχος ΙI

Κωδικός μαθήματος:

ACF 346

Τίτλος μαθήματος:

Λογιστικός Έλεγχος ΙI

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να προωθήσει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με το ρόλο, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του λογιστικού ελέγχου εξετάζοντας τις μηχανογραφικές διαδικασίες ελέγχου και εξετάζοντας τις ειδικές εργασίες που αναλαμβάνει ο ελεγκτής.