Λογιστική και Χρηματοοικονομικά ΙΙ

Κωδικός μαθήματος:

ACF 120

Τίτλος μαθήματος:

Λογιστική και Χρηματοοικονομικά ΙΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στη θεωρία και πρακτική της λογιστικής με σκοπό να εμπλουτίσει το υπόβαθρο γνώσεων και κατανόησης των φοιτητών. Βασίζεται σε αρχές και πρακτικές διεθνώς αναγνωρισμένες και έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τη λογιστική θεωρία και πρακτική αναφορικά με εφαρμοσμένα ζητήματα Λογιστικής