Καινοτομία, Δημιουργητικότητα, Επιχειρηματικότητα

Κωδικός μαθήματος:

IEN-602

Τίτλος μαθήματος:

Καινοτομία, Δημιουργητικότητα, Επιχειρηματικότητα

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Αυτό το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς αναπτύσσονται επιχειρηματικές ιδέες, πώς λειτουργεί η δημιουργικότητα και να κατανοήσουν τις θεωρίες Καινοτομίας και Δημιουργικότητας σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησής τους στον χώρο εργασίας, παρέχοντάς τους μια κατανόηση των περιζήτητων χαρακτηριστικών της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και πώς να τα εκφράσουν