Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 472

Τίτλος Μαθήματος:

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις έννοιες και τις αρχές του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, η εξοικείωσή τους με τους κανόνες σύνδεσης και την επίλυση των ενδοσυστημικών συγκρούσεων και η κατανόηση των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.