Θεωρία και Πρακτική Μάνατζμεντ ΙΙ

Κωδικός μαθήματος:

BSM 121

Τίτλος μαθήματος:

Θεωρία και Πρακτική Μάνατζμεντ ΙΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί προσπάθεια εμβάθυνσης στη λειτουργία της διοίκησης. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην σύνδεση της θεωρίας του μάνατζμεντ με τη πρακτική, παρουσιάζοντας τους τρόπους εφαρμογής τους για την επίλυση πραγματικών διοικητικών ζητημάτων. Εξηγεί πως οι οργανισμοί αποκτούν και χρησιμοποιούν τη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων. Το μάθημα εξετάζει, επίσης, τον έλεγχο στα πλαίσια του οργανισμού, τη διαχείριση έργων, την παραγωγή ποιότητας και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού