Θεμέλια Ηγεσίας και Αλλαγής

Κωδικός Μαθήματος:

GMA 605

Τίτλος Μαθήματος:

Θεμέλια Ηγεσίας και Αλλαγής

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές εισάγονται σε διαφορετικές όψεις των ανθρώπων και  οργανισμών.  Το μάθημα συνδυάζει μοντέλα, θεωρίες, και ιδέες από την οργανωσιακη συμπεριφορά, ψυχολογία και κοινωνιολογία, με σκοπό να εμπλουτίσει τη γνώση στην αναγνώριση, κατανόηση και χρησιμοποίηση αυτού που ονομάζεται ανθρώπινος παράγοντας στους οργανισμούς. Συμπεριλαμβάνονται τρόποι αντίληψης και θεώρησης  των οργανισμών και πως οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ενός αυτών. Αντιμετωπίζονται οι επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και τονίζονται θέματα ηγεσίας της οργανωτικής αλλαγής.