Η Δυναμική της Κυπριακής Οικονομίας Ι

Κωδικός μαθήματος:

BSM 410

Τίτλος μαθήματος:

Η Δυναμική της Κυπριακής Οικονομίας Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να προσφέρουμε στους φοιτητές μια ενιαία άποψη της δομής της Κυπριακής οικονομίας αναλύοντας τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της και αξιολογώντας τις δυνατότητες ανάπτυξής της.